Hund forbi – støtte til udsattes kæledyr

To gange om året besøger vi værestedet Perron 4 i Randers, hvor vi tjekker, vaccinerer og behandler brugernes kæledyr på frivillig basis. Vi er også på hjemmebesøg og behandler udsattes kæledyr akut på dyrehospitalet. Projektet hedder ‘Hund Forbi’ og er et samarbejde med Randers Kommune, som sikrer, at de mest trængende bliver hjulpet. 

Indsatsen har stor betydning for ikke kun de behandlede dyrs sundhed, men også for hele byens sundhedstilstand blandt kæledyr, da behandlingerne mindsker risikoen for smitte af en række sygdomme. 

Deltag i vores aktivitetsdag og vær med til at støtte.

I 2020 er vi desværre nødt til at aflyse vores støtte- og aktivitetsdag, men vi gentager succesen i 2021, hvor vi samler ind til socialt udsatte randrusianeres kæledyr.

Vi er dybt taknemmelige for din opbakning!

________________________________

Hvis du vil læse lidt mere om Hund Forbi historikken, så se her:

  • 12. juni 2016 afholdt vi vores første aktivitets- og indsamlingsdag Hund Forbi. Læs om Hund forbi her. Siden har der været afholdt to aktivitetsdage mere.
  • 22. oktober 2016 afholdt vi vores første sundhedsdag på værestedet Perron 4 for socialt udsatte borgeres kæledyr i Randers og de indsamlede penge fra vores store aktivitetsdag 12. juni gik til medicin til disse dyr. Læs om sundhedsdagen her.
  • 6. april 2017 var datoen  for anden sundhedsdag og du kan læse om den her.
  • Siden har der været afholdt 2 sundhedsdage mere og dyrlægerne har behandlet akutte patienter med midler fra Hund Forbi; eksempelvis Bamse
  • 17. marts 2018 blev Hund Forbi foreningen stiftet, som har til formål at arrangere og finansiere dyrlægehjælp til dyr ejet af hjemløse og socialt udsatte i Randers Kommune.
  • I 2020 måtte arrangementet desværre aflyses, men i 2021 holder vi for 5. gang Hund Forbi i juni.