Forholdsregler på klinikken

Det er fortsat vigtigt at minimere COVID-19 smitterisikoen. Vi takker jer, fordi I hjælper os med at overholde forholdreglerne ved besøg på dyrehospitalet:

  • Sørg for at holde afstand til andre kunder og til personale
  • Kun én person pr. patient kan komme med ind i butikken / i konsultationen.
  • Undgå at røre ved ting i venteværelset.
  • Sprit hænderne inden konsultationen.
  • Vi foretrækker kontaktløs betaling.
  • Du bedes melde din ankomst ved skranken og herefter vente udenfor. Alternativt i butikken i et område, hvor der ikke står andre.
  • Vores medarbejder i skranken guider dig, så vi bedst muligt undgår evt. smittespredning.

TAK for hjælpen!