Nikolaj Hedal

Klinikmanager
Nikolaj Hedal klinikmanager på Randers Dyrehospital

Jeg er klinikmanager på Randers Dyrehospital og tager mig af både planlægnings-, personale- og driftsopgaver. Jeg understøtter klinikkens ejere, og jeg er koordinator på en lang række områder, hvilket giver dyrlæger og VSP’er ekstra tid og overskud til at kunne være der for vore patienter og kunder og kunne koncentrere sig om deres fagområder.

Typisk sidder jeg ude i receptionen for at have en god føling med det hele og kunne træde til efter behov. Som udgangspunkt er jeg på klinikken to dage om ugen.