fbpx
Operationer
Operationer

OPERATIONER I RANDERS

På Randers Dyrehospital har vi tre operationsstuer og stor erfaring med de mest almindelige kirurgiske indgreb.

Kirurgiske patienter, hunde og katte, kan inddeles i 3 hovedgrupper efter arten af lidelser og kirurgiske indgreb, der skal foretages.

Gruppe 1. Patienter med en tydelig anatomisk defekt, medfødt eller erhvervet. F.eks. svulst (tumor), sår eller fraktur (brækket knogle).

Gruppe 2. Patienter, med oplysninger om f.eks. opkast, skedeflåd, åndenød, blod i urin eller andre ikke klare symptomer, som ikke direkte leder til en sikker diagnose. Nærmere undersøgelse og specialunder-søgelse som f.eks. røntgen, er nødvendig for at stille den rigtige diagnose.

Gruppe 3. Patienter der ikke fejler noget, men hvor ejeren ønsker foretaget et bestemt indgreb. Eksempler er kastrering af hankat og hanhund, sterilisering af hunkat og tæve. Korrigering af hængende øjelåg, hvis der ofte er problemer med øjenbetændelser.
Dyrlægen må ikke foretage indgreb alene af kosmetisk art (dyreværnsloven). Der skal være en medicinsk begrundelse. Det er således ikke tilladt, at dyrlægen foretager kupering af ører eller haler (undtaget hale-kupering af enkelte racer, se halekupering af hunde).

Vi giver dig et overslag over prisen inden vi opererer.