Sundhedsdage

De indsamlede penge fra Hund Forbi går til dyrlægebehandling af kæledyr. Dels i forbindelse med sundhedsdage på Perron 4, men primært til større operationer og medicinske behandlinger, så udsatte borgeres dyr kan visiteres til på Randers Dyrehospital.

To gange om året er vi på værestedet Perron 4 i Randers, hvor vi tjekker, vaccinerer og behandler brugernes kæledyr på frivillig basis. Vi er også på hjemmebesøg og behandler udsattes kæledyr akut på dyrehospitalet. Projektet hedder ‘Hund Forbi’ og er et samarbejde med Randers Kommune, som sikrer, at de mest trængende bliver hjulpet.

Indsatsen har stor betydning for ikke kun de behandlede dyrs sundhed, men også for hele byens sundhedstilstand blandt kæledyr, da behandlingerne mindsker risikoen for smitte af en række sygdomme.

Vi fører journal over alle patienterne og efterhånden er der gengangere og vi kan tydeligt se, at den generelle sundhedstilstand blandt dyrene er højnet. Værestedet Perron 4 visiterer brugerne til hjælpen.

Nogle af dyrene kræver yderligere behandling på dyrehospitalet, og nogle af disse behandlinger er længerevarende medicinske og måske større operationer. 1 gang om året holder vi en støtte- og aktivitetsdag, som hedder Hund Forbi, hvor vi samler ind til dette. Ud over at hjælpen er afgørende for, at vi kan hjælpe, så er det også en rigtig hyggelig dag, hvor vi mødes, snakker, ser flotte hundeopvisninger, går en tur og meget andet!